تبلیغات
 تو را نفس می کشم - فانی قریب ....
خدای من....

این روزها از پیِ هم می گذرد و من بزرگتر می شوم
آنقدر بزرگ که باید حواسم باشد اشتباهاتِ گذشته را دیگر تکرار نکنم!
آنقدر بزرگ که باید آماده ی یک زندگی مستقل باشم..
آنقدر که باید حواسم بیشتر از همیشه به خانوده ام باشد باید عصای دستشان باشم...!
من آن قدر بزرگ شده ام که دیگر نباید خبری از عجز و لابه ی قدیمم باشد
باورش سخت است اما بزرگ شده ام...
سالها پیش وقتی پدربزرگم را از دست دادم ترس همه ی وجودم را گرفته بود
بغض می کردم و شب ها به مادرم می گفتم:"مامان دعا کن نمیریم"
ترسِ مرگ همه ی وجود دخترک هفت هشت ساله را پرکرده بود...
اما خوشحال بودم از داشتنِ پدربزرگِ دیگرم؛ خنده اش جانِ من بود...
من با هر نفسش عشق می کردم...
ترس نبودنش،ترسِ این که یک روز بلاخره او هم تنهایم بگذارد عذابم می داد..
می گفتم: "نه! این بار را تاب نمی آورم"
می گفتم خدایا کودکی ام را یادت هست؟!ترسیدن هایم؟!تا صبح در آغوش مادر کز کردن هایم یادت هست مگر نه؟!
تو که مرا اینطور امتحان نمیکنی.مگرنه؟!
من حاضرم سختی های دیگر را به عشقِ تو تحمل کنم و دم نزنم ولی این یکی را از من نخواه..!
اما چند ماه پیش درست وقتی که میخواستم قوی تر بودن را مشق کنم!
درست زمانی که تازه الفبای بندگی را تمرین می کردم
همان زمان که به هر ریسمانی چنگ می زدم تا آرامش گذشته ام را برگرداند
همان زمان که تقلا می کردم از من امتحان نگیری
تو برگه ی امتحان را جلویم گذاشتی و گفتی بنویس...
من از ترس فقط می لرزیدم و اشک می ریختم تو اما می گفتی بنویس...
من نگاهت می کردم و می گفتم من اما گفته بودم آماده نیستم...
چیزی برای نوشتن ندارم!
نفسم حبس شده...کمرم شکسته...نمی توانم!
تو اما گفتی خیالت تخت هوایت ر ا دارم...
من گفتم خدایا ناراحتیِ من فقط از رفتنِ پدربزرگم نیست نگرانم تو را از دست بدهم...
تو اما گفتی اگر دوستم داشته باشی اگر حرف هایت بادِ هوا نبوده باشد پای من می مانی تا آخرش...
پای تو ماندم..
هنوز هم گهگاهی بهانه می گیرم...بغض می کنم...گهگاهی یادم می رود بزرگ شده ام...پاهایم را به زمین می کوبم
که تو جلوتر بیایی و بغلم کنی...
آخر این روزها خوب فهمیده ام به هیچ دوست داشتنی نمیشود تکیه کرد جز دوست داشتنِ تو...
خدایا شکرت که مصیبتم را در دینم قرار ندادی که بدترین مصیبت از دست دادن توست..
Image result for ‫حدیث بندگی‬‎
تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1396 | 06:38 ب.ظ | نویسنده : بهارنارنج | حرفِ دل

  • paper | ترفند سرگرمی | سی پی
  • کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    تک اسکین - قالب و ابزار وبلاگ