تبلیغات
 تو را نفس می کشم - آدمی گاهی دلش چه چیزها که نمی خواهد ...
آدمی گاهی دلش چه چیزها که نمی خواهد ...
دلش می خواهد بشود مادری دلسوز که دستِ دختر کوچکش را می گیرد و می بردش کلاسِ قرآن و با حفظ اولین سوره از قرآن نگاِهِ پرمهرش را به دردانه اش بدوزد پیشانی اش را ببوسد و بغضش را فرو خورد و بگوید دخترکم تو بهترینی.
گاهی دلش می خواهد با پسرِ کوچکش قایم باشک بازی کند و همیشه ببازد،دلش می خواهد کوچکترین مردِ زندگی اش همیشه برنده ی میدان باشد گاهی دلش می خواهد پسرِ کوچکش بیاید و سرش را بگذارد روی پایش و بخواهد بیشتر برایش از امام حسین بگویی و مشتاقانه چشم بدوزد به لب هایت...
آدمی گاهی دلش می خواهد خودش را تحسین کند،دلش می خواهد بگوید می بینی خدا جانم؟!کودکانم از همین کودکی عاشقِ مسیری شده اند که به تو ختم می شود؟!می بینی خدا جانم چقدر بزرگ شده ام ...دیگر خبری از دلهره های قدیم هایم نیست...
آدمی گاهی دلش می خواهد پنجشنبه ها چند شاخه گلِ رز بخرد برود دیدن همانهایی که سالهاست چشم انتظارند،همانهایی که چشمانشان در حسرتِ دیدن فرزندانشان پر از غصه می شود،همانهایی که می گویند هر شب دعا می کنند فرزاندشان را،دلش می خواهد لحظه ای مهمانِ دلشان شود که آنها حرفِ ناگفته بسیار دارند.
آدمی گاهی دلش می خواهد برود امام زاده صالح و دلش را دخیلِ ضریحش کند و آرام آرام خواسته هایش را بر زبانش جاری کند گاهی هم دلش می خواهد برود بنشیند مسجد محله شان قرآن را با زبانِ دلش بخواند.
آدمی گاهی دلش می خواهد بشود بهترین رفیق،دلش می خواهد رفاقت را از بر باشد؛دلش می خواهد پل شود برای رسیدن تا خدا؛گاهی دلش می خواهد بشود بهترین همسر،بهترین فرزند برای بهترین پدر و مادر گاهی هم دلش می خواهد بشود بهترین خواهرِ ِ دنیا دلش می خواهد خواهری کردن را بلد باشد...
خدایا راستش همه ی این ها را گفتم که بگویم آدمی گاهی دلش می خواهد بندگی را بلد باشد.تاریخ : چهارشنبه 13 آبان 1394 | 08:08 ب.ظ | نویسنده : بهارنارنج | حرفِ دل

  • paper | ترفند سرگرمی | سی پی
  • کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    تک اسکین - قالب و ابزار وبلاگ