تبلیغات
 تو را نفس می کشم - فرشته ای با لباس های کثیف
نشسته گوشه ی خیابان و با سکه هایش بازی می کند،با مقنعه ای که رنگ سفیدش بین آن همه سیاهی گم شده،دستانش آنقدر سیاه است که اگر دلم بخواهد صمیمانه بفشارمش رغبت نمی کنم.دستش را به کفِ پیاده رو می مالد و بعد به صورتش می زند دوست دارم جلو بروم و بلند سرش داد بزنم مریض می شوی نکن! به خودم می آیم نمی توانم سرش داد بزنم،نه می توانم نه دلم می خواهد، دخترک انگار منتظر تلنگری ست تا بغض چند ساله اش بشکند...
دلم نمی آید چیزی بگویم، یکهو نمی دانم چه حسی ست که در دلم زنده می شود،حس خواهرانه یا مادرانه ...
هروقت می بینمشان دوست دارم دستانشان را بگیرم و به اولین بستنی فروشی ببرم و بخواهم انتخاب کنند دوست دارم بدانم کدامشان بستنی شاتوتی دوست دارد و کدامشان کاکائویی،اصلا دلم می خواهد بی خیالِ کثیف شدنِ چادرم بشوم،بگذار دستانشان را به چادرم بگیرند و خاله خطابم کنند.
دوستم جلو می رود سیبش را به دستِ دخترکِ شش هفت ساله می دهد و به اندازه ی لبخند و سلامی مهمانِ دلش می شود دخترک نگاهش را به او می دوزد و لبخندِ کودکانه اش را به سمتِ او می فرستد.
هر بار،هر روز می بینیمش من از همان دور به چهره ی معصومانه اش لبخند می زنم و تویِ دلم آه می کشم و دوستم جلوتر می رود سلام می کند و سهمِ امروزش را به دستش می دهد و من مات و مبهوت محبتش را می نگرم، من گاهی بغضم را فرو می خورم و به رو نمی آورم که اگر نزدیکتر شوم این بغضِ لعنتی می ترکد.
من هر بار از دور او را می بوسم قربان صدقه اش می روم و برایش خواهرانه دلسوزی می کنم.
اگر بگویم آرزویم چیست نمی خندی؟من همیشه دوست داشتم هر روز برای یکی از آنها خواهری کنم دستش را بگیرم و بگویم دوست داری لباست چه رنگی باشد؟یک لباسِ نو برایش بخرم بیاورمش خانه خودمان حمام برود لباس نو اَش را بپوشد و من بگویم ماه شده ای عزیزِ دلم! راستی نگفتی ماکارونی دوست داری یا نه؟!دلم می خواهد بخندد و من را مهمانِ قلبِ کوچکش کند بعد بگویم استراحت کن،دیکته ات را خودم می گویم نمره اش را که دادم بگویم عزیزِ من سینما را بیشتر دوست داری یا شهرِ بازی؟
راستی عزیزِ دلم تو اصلا می دانی سینما و شهرِ بازی چیست یا فقط اسمش را شنیده ای،اما من هنوز امیدوارم،اگر بتوانم دستِ یکی از این فرشته ها را خواهرانه بفشارم راضی خواهم بود.
تاریخ : دوشنبه 21 دی 1394 | 01:08 ب.ظ | نویسنده : بهارنارنج | حرفِ دل

  • paper | ترفند سرگرمی | سی پی
  • کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
    تک اسکین - قالب و ابزار وبلاگ